Help!
24.08.2017.
 
Start arrow Pedagog

Menu główne
Start
Aktualności
Kontakt
Szukaj
Projekty
Konkursy
Plan zajęć
Linki
O nas
Nasza Szkoła
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Praca Szkoły
Pedagog
Terapia pedagogiczna
Logopeda
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Biblioteka
Świetlica
Zajęcia pozalekcyjne
Sport
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Sprawdzian
Ekozespoły
Klasy I - III
Klasa IV
Indywidualizacja
Promocja Zdrowia
Akcje charytatywne
Cyfrowa Szkoła
Z Pasją na Ty
W drodze do lepszej szkoły
Gazetka szkolna
Obóz Młodych Talentów
Konkursy przedmiotowe
Bezpieczeństwo
Comenius
"Uczenie się przez całe życie"
Spotkania Seminaryjne
Działania Projektowe
Moduły
Galeria zdjęć i multimediów
Mapa serwisu
Administrator
Dokumenty
Statut
WSO
Nagłówki RSS
Pedagog
 
pedagog400
 W roku szkolnym 2016/2017 w SP pedagogiem jest Pani Dorota Ciereszko, a w gimnazjum Pani Jola Bojsza.
 
Jestem pedagogiem od 21 lat. Od dzieci nauczyłam się trzech rzeczy; cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajęta i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego się pragnie.

Rok szkolny

.
 3. Zadania pedagoga szkolnego
 1. pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualnych z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie, lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

 2. określenie form i sposobów udzielenia pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących symulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

 3. występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawca klasy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, reedukacyjnych lub socjopoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy;

 4. współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym : klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego;

 5. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 6. koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj.organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

 7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

 8. współpraca poradniami psychologiczno-pedagogicznymi z innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

 9. współdziałanie z organizacjami szkoły, policji, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

 10. prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

 11. doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;

Co może robić w szkole Pedagog ?:

 

 1. prowadzić zajęcia specjalne o charakterze terapeutycznym o ile posiada przygotowanie specjalistyczne np. z terapii pedagogicznej, logopedycznej, socjoterapii;
 2. prowadzić przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie.
Filtr     Kolejność     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji Autor Odsłony
18.10.2015. W JAKI SPOSÓB ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM? Tomek 1668
18.10.2015. Prawda i mity o dopalaczach Tomek 1586
18.10.2015. PRAWA DZIECKA Tomek 1664
18.10.2015. POWIEDZ "NIE" WAGAROM Tomek 1588
18.10.2015. Koleżeństwo Tomek 1574
18.10.2015. Jak zmotywować się do regularnej nauki? Tomek 1638
18.10.2015. Jak się uczyć? Tomek 1658
18.10.2015. Anoreksja Tomek 1627
04.10.2010. Pedagogizacja rodziców 2010/2011 Tomek 4837
04.03.2008. Alfabet Pedagoga Małgorzata Klapa 5681
04.03.2008. Rady dla rodziców Małgorzata Klapa 5157
04.03.2008. Jak uniknąć konfliktów z dorosłymi Małgorzata Klapa 5140
29.02.2008. Trudne rozmowy z uczniem Małgorzata Klapa 5239
28.02.2008. DYSLEKSJA ROZWOJOWA dawidos 5566
28.02.2008. SZKOLNY OBÓZ PRZETRWANIA dawidos 5163
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 15 z 15

Top!