Help!
24.08.2017.
 
Start arrow Terapia pedagogiczna

Menu główne
Start
Aktualności
Kontakt
Szukaj
Projekty
Konkursy
Plan zajęć
Linki
O nas
Nasza Szkoła
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Praca Szkoły
Pedagog
Terapia pedagogiczna
Logopeda
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Biblioteka
Świetlica
Zajęcia pozalekcyjne
Sport
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Sprawdzian
Ekozespoły
Klasy I - III
Klasa IV
Indywidualizacja
Promocja Zdrowia
Akcje charytatywne
Cyfrowa Szkoła
Z Pasją na Ty
W drodze do lepszej szkoły
Gazetka szkolna
Obóz Młodych Talentów
Konkursy przedmiotowe
Bezpieczeństwo
Comenius
"Uczenie się przez całe życie"
Spotkania Seminaryjne
Działania Projektowe
Moduły
Galeria zdjęć i multimediów
Mapa serwisu
Administrator
Dokumenty
Statut
WSO
Nagłówki RSS
Terapia pedagogiczna
          W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne), które rozwijają i aktywizują te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, pod kierunkiem specjalnie przygotowanych do tego terapeutów pedagogicznych. Grupa dzieci liczy kilku uczestników, a dobierana jest według stwierdzonych zaburzeń rozwojowych i wieku. Podstawą do zakwalifikowania na zajęcia są wyniki diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Głównym celem pracy terapeutycznej jest  pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych. Trudności przezwyciężymy poprzez działania stymulujące i korygujące funkcjonowanie poszczególnych analizatorów oraz ich koordynację

a) Ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność ruchową, manualną i graficzną.

b) Ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową oraz słuchową.

c) Ćwiczenia  koordynacji wzrokowo-ruchowej.    

d) Ćwiczenia w rozwijaniu słownictwa.    

e) Ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej.  

 f) Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.    

g) Ćwiczenia ortografii i poprawiające grafikę pisma.    

h) Ćwiczenia pobudzające do działania lub wyciszające.    

Rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności dobiera nauczyciel prowadzący, uwzględniając: wiek dziecka i jego predyspozycje rozwojowe, rodzaj zaburzeń oraz występujące trudności w uczeniu się. Terapia pedagogiczna odbywa się w bardzo dobrze wyposażonym gabinecie. Co roku, dzięki przychylności dyrekcji, wzbogacamy gabinet  w nowe pomoce dydaktyczne.

Zasady którymi kieruje się nauczyciel terapeuta:

1.  Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego ( indywidualne programowanie zajęć korekcyjnych)

2.  Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania.

3.  Zasada ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych.

4.  Zasada łączenia ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych.

5.  Zasada systematyczności ( systematycznie/ 2-3 godziny w tygodniu ) prowadzenia zajęć

6.   Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

* - Między terapeutą a dzieckiem musi zaistnieć więź obopólnej sympatii

* - Terapeuta powinien być życzliwy, wyrozumiały, umieć wczuć się w przeżycia dziecka

* - Na zajęciach powinna być atmosfera pełnego bezpieczeństwa, tolerancji, serdeczności

W naszej szkole zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są przez terapeutów:

  Dorota Ciereszko Małgorzata Klapa 

 Poniedziałek

800- 845 Ia

 -------

 Wtorek

 800- 845 Ib

1430- 1515 IVb  

 800- 845 III

 Środa

   800- 845 IIa

 -------

 Czwartek

   800- 845 IIb
 

 800- 845 IVb

1245- 1330 Va 

1330- 1415 Vb  

 Piątek

 

 800- 845 IVa

Opis terapii pedagogicznej w formacie PDF: pdf terapia_pedagogiczna 380.50 Kb 

 


W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!


Top!