Help!
24.08.2017.
 
Start arrow Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Menu główne
Start
Aktualności
Kontakt
Szukaj
Projekty
Konkursy
Plan zajęć
Linki
O nas
Nasza Szkoła
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Praca Szkoły
Pedagog
Terapia pedagogiczna
Logopeda
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Biblioteka
Świetlica
Zajęcia pozalekcyjne
Sport
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Sprawdzian
Ekozespoły
Klasy I - III
Klasa IV
Indywidualizacja
Promocja Zdrowia
Akcje charytatywne
Cyfrowa Szkoła
Z Pasją na Ty
W drodze do lepszej szkoły
Gazetka szkolna
Obóz Młodych Talentów
Konkursy przedmiotowe
Bezpieczeństwo
Comenius
"Uczenie się przez całe życie"
Spotkania Seminaryjne
Działania Projektowe
Moduły
Galeria zdjęć i multimediów
Mapa serwisu
Administrator
Dokumenty
Statut
WSO
Nagłówki RSS
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

Głównym celem zajęć jest wytworzenie u ucznia nawyku prawidłowej postawy ciała przez skorygowane działanie korekcyjno- kompensacyjne, przez różne formy aktywności fizycznej oraz woli systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Zastosowanie w procesie korekcyjnym różnych form, metod oraz zasad ma na celu przede wszystkim osiągnięcie pozytywnych efektów całokształtu działań, a także intensyfikację ruchu, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost zainteresowań nimi oraz pogłębienie motywacji i zwiększenie aktywności ruchowej. Dziecko powinno zrozumieć sens i cel stosowanych ćwiczeń i zabaw korekcyjnych, które maja nie tylko rozwijać potrzeby ruchowe, ale także stanowić źródło wiedzy o sposobach i formach samodzielnego usprawniania się.

Na zajęcia uczęszczają dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, które wymagają dodatkowej dawki ruchu- ruchu korekcyjnego. Wszechstronność ćwiczeń i dokładność ich wykonania mają zapobiegać wadom postawy i mają działanie profilaktyczne, a ukierunkowane działanie psychofizyczne hamują i niwelują już istniejące odchylenia od normy. Aby zachęcić dzieci do ćwiczeń, stworzyć dodatkową motywację, w zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosuję w jak największym stopniu najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, jaką są zabawy i gry ruchowe.

Wprowadzanie zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb gimnastyki korekcyjnej w znacznym stopniu uatrakcyjniają zajęcia i mobilizuje ćwiczących do większego wysiłku. Jedną z naczelnych zasad procesu korekcji wad postawy jest przekonanie dziecka do aktywnego udziału w całokształcie korekcji. Ważne jest, szczególnie w początkowym okresie, by lekcje gimnastyki korekcyjnej podobały się dzieciom i chętnie brały w nich udział.

Dane może modyfikować tylko administrator - od zaplecza


W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!


Top!