Help!
24.08.2017.
 
Start arrow Koordynator ds. bezpieczeństwa

Menu główne
Start
Aktualności
Kontakt
Szukaj
Projekty
Konkursy
Plan zajęć
Linki
O nas
Nasza Szkoła
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Praca Szkoły
Pedagog
Terapia pedagogiczna
Logopeda
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Biblioteka
Świetlica
Zajęcia pozalekcyjne
Sport
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Sprawdzian
Ekozespoły
Klasy I - III
Klasa IV
Indywidualizacja
Promocja Zdrowia
Akcje charytatywne
Cyfrowa Szkoła
Z Pasją na Ty
W drodze do lepszej szkoły
Gazetka szkolna
Obóz Młodych Talentów
Konkursy przedmiotowe
Bezpieczeństwo
Comenius
"Uczenie się przez całe życie"
Spotkania Seminaryjne
Działania Projektowe
Moduły
Galeria zdjęć i multimediów
Mapa serwisu
Administrator
Dokumenty
Statut
WSO
Nagłówki RSS
Koordynator do spraw bezpieczeństwa

koordynatordsbezp400

Do podstawowych obowiązków koordynatora należy:

Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowawców, rodziców) oraz współpraca ze środowiskiem zakresie bezpieczeństwa.
Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkołach szkolnego programu wychowawczego programu profilaktyki.
Wdrażanie i dostosowanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
Pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (straż miejska , policja, straż pożarna) oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży
Współdziałanie w tworzeniu i realizowaniu planu naprawczego.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem.

Dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną.

Promowanie problematyki i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Dokumentowanie działań.
Doskonalenie własne.


W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!


Top!