Help!
24.08.2017.
 

Menu główne
Start
Aktualności
Kontakt
Szukaj
Projekty
Konkursy
Plan zajęć
Linki
O nas
Nasza Szkoła
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Praca Szkoły
Pedagog
Terapia pedagogiczna
Logopeda
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Biblioteka
Świetlica
Zajęcia pozalekcyjne
Sport
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Sprawdzian
Ekozespoły
Klasy I - III
Klasa IV
Indywidualizacja
Promocja Zdrowia
Akcje charytatywne
Cyfrowa Szkoła
Z Pasją na Ty
W drodze do lepszej szkoły
Gazetka szkolna
Obóz Młodych Talentów
Konkursy przedmiotowe
Bezpieczeństwo
Comenius
"Uczenie się przez całe życie"
Spotkania Seminaryjne
Działania Projektowe
Moduły
Galeria zdjęć i multimediów
Mapa serwisu
Administrator
Dokumenty
Statut
WSO
Nagłówki RSS
Historia naszej Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: Danuta Żukowska-Gondek   
01.01.2008.

  Z KART HISTORII

Szkoła Podstawowa w Łęknicy rozpoczęła swą działalność 1 września 1946 r. Pierwszy rok szkolny powitało 56 uczniów.  

Jeden z dawnych budynków szkoły

    Jej pierwszym kierownikiem był pan Leon Łuszpak (1946/47). Po nim tę funkcję obejmowali Stanisław Dziobak 1947/48,  Zbyszko Piwoński (1948/49), Stanisław Draszka (1949/50), Wiktor Winniczuk (1950/51). Od 1952 roku, przez 55lat funkcję kierownika, a następnie dyrektora szkoły pełnił Kazimierz Kędziora. Wlatach 1987/91 dyrektorem szkoły była Krystyna Sochacka. Później funkcję tę objął Andrzej Marszałek, którą pełnił do 1996 r. W tym też roku dyrektorem szkoły została pani Sławomira Marszałek, obecny dyrektor szkoły.

        Inauguracja polskiej szkoły w Łęknicy nastąpiła pierwszego września 1946r. pod kierownictwem Leona Łuszpak. Naukę rozpoczęło 56 uczniów w 4 łączonych  klasach. Równocześnie zorganizowano kurs repolonizacyjny dla reemigrantów z Niemiec i kursy dokształcające dla dorosłych. W 1948r. pod kierownictwem  Stanisława Dziubaka przeniesiono szkołę do budynku wcześniej zajmowanego przez WOP. Kolejno kierownikami Szkoły Podstawowej w Łęknicy mianowano: Zbyszka Piwońskiego (1948-1949), Stanisława Draszkę (1949-1950), Wiktora Winniczuka (1950-1951). W latach 1952-87 funkcję kierownika, a wkrótce dyrektora, pełnił Kazimierz Kędziora. Po jego odejściu na emeryturę dyrektorem szkoły została Krystyna Sochacka. Od 1991r. funkcję dyrektora sprawował Andrzej Marszałem, który w 1996r. przeszedł do nowoformowanego Gimnazjum w Łęknicy. Kolejnym dyrektorem została Sławomira Marszałek, która od 1996r. pełni nadal tę funkcję.

Działalność szkoły obejmowała nie tylko proces nauczania w ścisłym tego słowa znaczeniu. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich było równie ważnym składnikiem procesu edukacji, podobnie jak przyswajanie wiedzy. W pierwszych latach po I wś. patronem naszej szkoły był Bolesław Chrobry, ale z upływem czasu zaczęto pomijając tę postać w oficjalnych wystąpieniach i dokumentach. 9-ego maja 1986r. nadano szkole imię nowego patrona: Karola Świerczewskiego "Waltera". Tym samym nasza szkoła współtworzyła, tzw. "rodzinę szkół walterowskich". Po przemianach politycznych i ustrojowych nastąpiła zmiana patrona.

        W 1972r. po otwarciu granicy polsko-niemieckiej nawiązana bardzo ścisłą współpracę z dwiema szkołami z Bad Muskau. 29-ego listopada 1986r. zawarto kolejną umowę między szkołą im. Karola Świerczewskiego a szkołą im. Ernesta Thülmanna w Bad Muskau, dotyczącą umacniania przyjaźni i dalszego rozwoju współpracy uczniów oraz nauczycieli. Od 1995r. nasza szkoła brała udział w realizacji europejskiego programu "Przyjaźń Wobec Innych", który obejmował współdziałanie dwóch szkół niemieckich z Balve i Bad Muskau oraz jednej szkoły holenderskiej z Heerde. Jedną z pierwszych imprez w ramach tego programu był trwający 3 dni Workshop'95, czyli międzynarodowe warsztaty zbliżające do siebie młodzież polsko-niemieckiego pogranicza.

        23 kwietnia 2001 r. Rada Miasta w Łęknicy Uchwałą nr XXIX/148/2001 na prośbę uczniów i  nauczycieli postanowiła nadać Szkole Podstawowej w Łęknicy imię Jana Brzechwy. Oficjalna uroczystość nadania imienia naszej szkole odbyła się 21 czerwca 2001 roku. Tak zaszczytne imię szkoły zobowiązuje przede wszystkim do dbałości o piękno i czystość języka. Szkoła posiada swój ceremoniał obowiązujący podczas uroczystości szkolnych.


 

            Do grona nauczycielskiego w 50-letniej historii naszej szkoły należeli:

Zofia Bartosiewicz (Kantorowicz)

Marcin Białachowski

Aldona Borok

Irena Budas (Worsztynowicz)

Iwona Bujak

Krystyna Chmielarczyk

Zofia Chmielarska

Aleksandra Chomiak

Roman Chorzępa

Krystyna Chudzińska

Ginter Cichosz

Konstanty Ciesiul

Anna Czudec-Kubala

Józef Ćwik

Halina Darul (Rogos)

Aniela Dąbrowska

Ryszard Dąbrowski

Krystyna Denis

Wacława Dolata

Stanisław Draszka

Stanisław Dziubak

Leon Ewertowski

Anna Fischer

Gągała (imienia nie ustalono)

Leokadia Gibka (Blacha)

Andrzej Góraleczko

Wojciech Henschke

Zofia Janaszko

Stanisław Jaz

Wioletta Jezierska

Tamara Jurachno

Maria Kaczyńska

Stanisława Kaczyńska

Zofia Keller

Józefa Kędziora

Kazimierz Kędziora

Janina Kirsz

Henryk Klapa

Małgorzata Klapa

Maria Kobel (Cywoniuk)

Elżbiera Koralewska

Zbigniew Korelewski

Krystyna Korbacka

Krystyna Kostka

Maja Kowalska

Adam Kotas

Elżbieta Kotas

Jadwiga Kowalczyk

Jagoda Kozłowicz

Zofia Kramek

Maria Kruczek

ks.prałat Józef Kruk

Krystyna Kuszneruk    

 

 

 

 Halina Lejman

Janina Leszczyńska

Elżbieta Łastowska

Renata Łatanik

Danuta Łozowicka

Leon Łuszpak

Grażyna Maćków

Stefan Majewski

Zofia Malewska

Andrzej Marszałek

Sławomira Marszałek

Stanisława Niemców

Teresa Obidowska (Bryła)

Irena Perczyńska

Zofia Perczyńska

Artur Pieluszczak

Małgorzata Pieluszczak

Stanisława Pienias

Zbyszko Piwoński

Władysław Piwowarczyk

Marzena Pobiarżyn

Zdzisław Przybyła

Jerzy Radomski

Anna Rak (Paluch)

Lucyna Rusin (Flak)

Tadeusz Rygiel

Janusz Rzeźnik

Lucyna Semków

Stanisława Skiba

Aleksandra Skrzypińska (Sidor)

Maria Skrzypińska (Wiśniewska)

Wanda Smuźniak

Krystyna Sobczyńska

Krystyna Sochacka

Ewa Sokołowska

Wiesław Sokołowski

Józefa Solska (Cichosz)

Jerzy Strzeboński

Zofia Subda

Jacek Szałęga

Zofia Szeptycka

Barbara Tabor

Marzena Wakuła

Danuta Węgielewska

Krystyna Winnicka (Kasperska)

Wiktor Winniczuk

Henryk Wiśniewski

Bronisława Wołoszyn

Katarzyna Zagała

Elżbieta Zalewska

Natalia Zdobych (Ratajczyk)

Marian Zemła

Janina Żabówna

Anna Żołyńska

Danuta Żukowska-Gondek

 

 


 

 

Zmieniony ( 18.04.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Top!